Μητροπολίτης Πάτρας Θεόδωρος Σανταβαρίνος


O Μητροπολίτης Πάτρας Θεόδωρος Σανταβαρίνος υπήρξε μοναχός στη Μονή Στουδίου, ο οποίος είχε καταφέρει να κερδίσει την εύνοια του Πατριάρχη Φώτιου.

Μητροπολίτης Πάτρας Θεόδωρος Σανταβαρίνος
Εκπαίδευση και γλώσσες
Ομιλούμενες γλώσσεςΝέα ελληνική γλώσσα
Πληροφορίες ασχολίας
Ιδιότηταχριστιανός ιερέας
Αξιώματα και βραβεύσεις
ΑξίωμαΜητροπολίτης

Ορίστηκε Μητροπολίτης Πάτρας από τον καθαιρεμένο πρώην Πατριάρχη Φώτιο, κατά την εξορία του, ενώ ήδη υπήρχε νόμιμος Μητροπολίτης ο Α. Παπαδόπουλος Κεραμίας. Ο Σανταβαρινός δεν κατέλαβε τον Μητροπολιτικό θρόνο, ούτε τον διεκδίκησε, απλά κατείχε τον τίτλο του Μητροπολίτη Πάτρας. Σύμφωνα με τον Θωμόπουλο είχε ζητήσει την πλούσια πατραϊκή μητρόπολη, αποσκοπώντας σε μεγάλα οικονομικά οφέλη. Παρόλο που δεν ήταν νόμιμος μητροπολίτης, εντούτοις αναφέρεται σε κατάλογο Μητροπολιτών Πάτρας που είχε συνταχθεί από τον Σταυράκη Αριστάρχη Βέη και είχε εκδοθεί το 1903 από τον Ernest Gerland.

ΠηγέςΕπεξεργασία

  • Στέφανος Θωμόπουλος Ιστορία της πόλεως των Πατρών, Τόμος Α΄, έκδοση τέταρτη, Αχαικές εκδόσεις 1998, ISBN 960-7960-10-6
  • Β. Στεφανίδης, Εκλησιαστική ιστορία απ΄αρχής μέχρι σήμερον, Αθήνα 1948
  • Βίος του πατριάρχου Ιγνατίου Νικήτα Παφλαγόνος, Τεργέστη, 1899.