Μικτομαγνητισμός (mictomagnetism) είναι ένα σύστημα σπιν στο οποίο αναμειγνύονται διάφορες αλληλεπιδράσεις ανταλλαγής (exchange interactions). Παρατηρείται σε πολλά είδη κραμάτων, μεταξύ των οποίων κράματα Cu-Mn, Fe-Al και Ni-Mn. Όταν ψυχθούν σε μηδενικό μαγνητικό πεδίο, αυτά τα υλικά έχουν χαμηλή παραμένουσα μαγνήτιση (remanence) και απομαγνητότητα (coercivity). Όταν ψύχονται σε μαγνητικό πεδίο, έχουν πολύ μεγαλύτερη παραμένουσα μαγνήτιση και ο βρόχος υστέρησης (hysteresis loop)] μετατοπίζεται σε αντίθετη κατεύθυνση από το πεδίο (ένα παρόμοιο φαινόμενο προς την ανισοτροπία ανταλλαγής (exchange bias)).[1]

ΠαραπομπέςΕπεξεργασία

  1. Chikazumi, Sōshin (1997). Physics of Ferromagnetism. Clarendon Press. ISBN 0-19-851776-9. 

Παραπέρα μελέτηΕπεξεργασία