Ο Μιχαήλ Αγιοθεοδωρίτης ήταν Έλληνας βυζαντινός ρήτορας του 12ου αιώνα, μέλος της γνωστής βυζαντινής οικογένειας των Αγιοθεοδωριτών. Κατείχε το αξίωμα του λογοθέτη του δρόμου. Αδελφός του ήταν ο μητροπολίτης Αθηνών Νικόλαος Αγιοθεοδωρίτης ενώ πρόγονός του ήταν ο νομικός Κωνσταντίνος Αγιοθεοδωρίτης. Διατέλεσε επίσης στο αξίωμα του Ορφανοτρόφου, (θέση που κατείχε το 1166, όπως μαρτυρείται σε έγγραφο πρακτικών συνόδου), διαδεχόμενος τον αδελφό του Νικόλαο. Προς τον Μιχαήλ Αγιοθεοδωρίτη έπεμψαν λόγους οι Γρηγόριος Αντίοχος, Ευστάθιος Θεσσαλονίκης και ο Ψαλτόπουλος.

Πηγές Επεξεργασία