Ο Μνασέας ο Πατρεύς γιος του Αθηνίωνα, ήταν αρχαίος συγγραφέας μαθηματικός και γεωγράφος από την Πάτρα. Έζησε τον 2ο με 3ο αιώνα π.χ. και σπούδασε στην Αλεξάνδρεια κοντά στον Ερατοσθένη που εκείνη την εποχή δίδασκε εκεί. Μελέτησε την Αλεξανδρινή βιβλιοθήκη της οποίας τα πολυάριθμα συγγράμματα τον βοήθησαν στην συγγραφή των δικών του έργων. Το 1791 βρέθηκε στην Κέρκυρα μια επιγραφή που μας ανέφερε ότι ζούσε εκεί και πέθανε σε ηλικία 40 ετών αφήνοντας έναν γιο, τον Εύνομο.

Μνασέας ο Πατρεύς
Γέννηση3ος αιώνας π.Χ.
Πάτρα και Patara
Θάνατος2ος αιώνας π.Χ.
Επιστημονική σταδιοδρομία
Ιδιότητασυγγραφέας, ιστορικός και μυθογράφος

Συγγραφικό έργο

Επεξεργασία
  • Δελφικών χρησμών συναγωγή
  • Περί ειδών των ιχθύων και περίπλου γεωγραφικήν περιήγησιν
  • Γεωργικά
  • Περί Ευρώπης
  • Περί Λιβύης
  • Περιηγήσεις και Περίπλους

Παραπομπές

Επεξεργασία
  • Pietro Cappelletto (ed.), I frammenti di Mnasea: Introduzione testo e commento. (Milan: Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto) 2003. (Bryn Mawr Classical Review)
  • Pietro Cappelletto, I frammenti di Mnasea: Introduzione testo e commento, LED Edizioni Universitarie, Milano, 2003, ISBN 88-791-209-8