Μοίρα (γεωμετρία)

μονάδα μέτρησης της γωνίας
(Ανακατεύθυνση από Μοίρα (κύκλου))

Στα μαθηματικά η μοίρα είναι μια μονάδα μέτρησης επίπεδων γωνιών και τμημάτων περιφέρειας (τόξων). Μια μοίρα είναι το 1/360 μιας περιφέρειας.

μια μοίρα (με κόκκινο) και
ενενήντα μοίρες (σε μπλε)

Η μοίρα (πλήρως: μοίρα ενός τόξου, μοίρα τόξου ή και μοίρα περιφέρειας), συμβολίζεται με ° (το σύμβολο των μοιρών), είναι μονάδα μέτρησης μιας επίπεδης γωνίας, που αναπαριστά 1360 μιας πλήρους περιστροφής. Μια μοίρα είναι ισοδύναμη με π/180 rad.

Η μοίρα υποδιαιρείται σε 60 λεπτά (60') και κάθε λεπτό σε 60 δεύτερα ή δευτερόλεπτα (60''). Έτσι η γραφή 10º 30' 15' ' διαβάζεται δέκα μοίρες, τριάντα πρώτα λεπτά και δεκαπέντε δεύτερα λεπτά.

Το σύμβολο της μοίρας/βαθμού στο Ελληνικό πληκτρολόγιο εισάγεται με τον συνδυασμό πλήκτρων Alt Gr+0 ή Ctrl+Alt+0. Ενώ από το λατινικό πληκτρολόγιο απλά επιλέγεται από το το πλήκτρο του όμικρον στην μορφή του εκθέτη.