Μολδαβική γλώσσα

(Ανακατεύθυνση από Μολδαβικά)

Μολδαβική γλώσσα (λατινικά: limba moldovenească, κυριλλικά: лимба молдовеняскэ) αποκαλείται στη Μολδαβία η Ρουμανική γλώσσα, η οποία ομιλείται και στη χώρα αυτή.

Στους γλωσσολογικούς όρους τα Ρουμανικά και τα Μολδαβικά, η επίσημη γλώσσα της Μολδαβίας, είναι η ίδια γλώσσα, αν και τα ‘Μολδαβικά’ έχουν επονομαστεί ξεχωριστή γλώσσα για πολιτικούς λόγους από την εποχή του Στάλιν.

Προέλευση

Επεξεργασία

Η Μολδαβική γλώσσα προέρχεται από τη λαϊκή Λατινική. Οι Ρωμαίοι κατακτητές νίκησαν τους Δάκες, κάτοικους της σημερινής Ρουμανίας, το έτος 106, και στη συνέχεια τα λαϊκά λατινικά έγιναν γλώσσα της διοίκησης και του εμπορίου. Οι Ρωμαίοι αποσύρθηκαν από τη Δακία μεταξύ των ετών 271 και 275.

Δακορουμανική γλώσσα

Επεξεργασία

Η δακορουμανική γλώσσα κράτησε αρκετά δικά της χαρακτηριστικά, περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη ρωμανική (λατινογενή) γλώσσα, όπως π.χ. το ουδέτερο γένος και τις πτώσεις των ουσιαστικών. Δέχτηκε ωστόσο πολλές επιδράσεις από τις γειτονικές σλαβικές γλώσσες, όπως για παράδειγμα τη λέξη da, που σημαίνει ναι, καθώς στα λατινικά δεν υπήρχε αντίστοιχο βεβαιωτικό μόριο.

Η Δακορουμανική, η πλέον ανατολική ρωμανική γλώσσα, έγινε επίσημη γλώσσα της Ρουμανίας. Το 1940 η Μολδαβία, που αποτέλεσε μέρος της Ρουμανίας, κατελήφθη από την Ε.Σ.Σ.Δ και η γλώσσα της άρχισε έκτοτε να αποκαλείται μολδαβική. Έπαψε να γράφεται με λατινικούς χαρακτήρες και άρχισε να χρησιμοποιείται το κυριλλικό αλφάβητο μέχρι το 1989, όταν οι αρχές υποχρεώθηκαν να επιστρέψουν στο Λατινικό αλφάβητο κάτω από τη λαϊκή πίεση. Η γλώσσα ξανάρχισε να αποκαλείται Ρουμανική, και ο ύμνος της Μολδαβίας ήταν ο ίδιος με αυτόν της Ρουμανίας, όμως όταν ήρθε στην εξουσία το φιλορωσικό κομμουνιστικό κόμμα άλλαξε το όνομά της σε "Μολδαβικά", και υιοθετήθηκε το Κυριλλικό αλφάβητο, και για εθνικός ύμνος υιοθετήθηκαν οι 5 στροφές ενός ρουμάνικου ποιήματος με τίτλο "Limba noastră" ("Η γλώσσα μας").

Το 2003 εξεδόθη ένα ρουμανομολδαβικό λεξικό, που προκάλεσε μεγάλη ένταση και κριτική στη Ρουμανία, ακόμα και στην ίδια τη Μολδαβία, οπότε ο Ίον Μπαρμπούτα, πρόεδρος του Ιδρύματος Γλωσσολογίας, κήρυξε το λεξικό παράλογο.

Αναφορές

Επεξεργασία
  • Dyer, D. (1999). The Romanian Dialect of Moldova: A Study in Language and Politics. Lewiston, NY: Edwin Mellen Press. (ISBN 0-7734-8037-4)
  • Dyer, Donald Leroy, ed. Studies in Moldovan. New York: Columbia University Press (East European Monographs), 1996. (ISBN 0-88033-351-0)
  • Stati, V.N. Dicţionar moldovenesc-românesc. [=Moldovan-Romanian dictionary.] Chişinău: Tipografia Centrală (Biblioteca Pro Moldova), 2003. (ISBN 9975-78-248-5)
  • Dumbrava, V. (2004). Sprachkonflikt und Sprachbewusstsein in der Republik Moldova: Eine empirische Studie in gemischtethnischen Familien (Sprache, Mehrsprachigkeit und sozialer Wandel). Bern: Peter Lang. (ISBN 3-631-50728-3)
  • Movileanu N. Din istoria Transnistriei (1924-1940), Revista de istorie a Moldovei, 1993, #2.
  • Negru E. Introducerea si interzicerea grafiei latine in R.A.S.S.M, 1999, Revista de istorie a Moldovei, #3-4.
  • (2004). Europe Review 2003/2004. Kogan Page.
  • King, C. The Moldovans: Romania, Russia and the Politics of Culture, Hoover Institution Press, 2000, ISBN 0-8179-9792-X.
  • Grenoble, Lenore A (2003) Language Policy in the Soviet Union, Springer, ISBN 1-4020-1298-5
  • M. Bărbulescu, D. Deletant, K. Hitchins, S. Papacostea, P. Teodor - Istoria României. Ed. Corint, 2004, ISBN 973-653-514-2