Μοναδιαίο τετράγωνο

τετράγωνο του οποίου οι πλευρές έχουν μήκος 1

Στα μαθηματικά, το μοναδιαίο τετράγωνο είναι ένα τετράγωνο του οποίου οι πλευρές έχουν μήκος 1. Συχνά, το μοναδιαίο τετράγωνο αναφέρεται συγκεκριμένα στο τετράγωνο στο καρτεσιανό επίπεδο με γωνίες στα τέσσερα σημεία (0, 0), (1, 0), (1, 1) και (0, 1).

Το μοναδιαίο τετράγωνο στο καρτεσιανό επίπεδο

Καρτεσιανές συντεταγμένες

Επεξεργασία

Σε ένα καρτεσιανό σύστημα συντεταγμένων με συντεταγμένες (x, y), το μοναδιαίο τετράγωνο ορίζεται ως ένα τετράγωνο που αποτελείται από τα σημεία όπου τα x και y βρίσκονται σε ένα κλειστό διάστημα από το 0 έως το 1.

Δηλαδή, το μοναδιαίο τετράγωνο είναι το καρτεσιανό γινόμενο Α × Β, όπου [Α,Β] το κλειστό διάστημα από το 0 έως το 1.

Μιγαδικές συντεταγμένες

Επεξεργασία

Το μοναδιαίο τετράγωνο μπορεί επίσης να θεωρηθεί ως ένα υποσύνολο του μιγαδικού επιπέδου, δηλαδή του τοπολογικού χώρου που σχηματίζεται από τους μιγαδικούς αριθμούς. Σε αυτήν την άποψη, οι τέσσερις γωνίες του μοναδιαίου τετραγώνου βρίσκονται στους τέσσερις μιγαδικούς αριθμούς 0, 1, i και 1 + i.

Το πρόβλημα της ρητής απόστασης

Επεξεργασία

Δεν είναι γνωστό εάν οποιοδήποτε σημείο του επιπέδου είναι μια ρητή απόσταση και από τις τέσσερις κορυφές του μοναδιαίου τετραγώνου.[1]

Δείτε επίσης

Επεξεργασία

Bιβλιογραφικές αναφορές

Επεξεργασία

 

  1. Guy, Richard K. (1991), Unsolved Problems in Number Theory, Vol. 1 (2nd έκδοση), Springer-Verlag, σελ. 181–185 .

Eξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία