Μονοδιάστατος χώρος

ο Ευκλείδειος χώρος που έχει μόνο μία διάσταση

Μονοδιάστατος χώρος στη φυσική και τα μαθηματικά είναι μια ακολουθία ν αριθμών η οποία μπορεί να γίνει κατανοητή ως σημείο ενός πολυδιάστατου χώρου. Έστω ότι ο χώρος αυτός είναι ν διαστάσεων, τότε, όταν το ν = 1, το σύνολο όλης αυτής της περιοχής ονομάζεται Μονοδιάστατος Ευκλείδειος χώρος.

Μονοδιάστατη γεωμετρίαΕπεξεργασία

ΠολύτοπαΕπεξεργασία

Το μόνο κανονικό πολύτοπο σε μία διάσταση είναι το ευθύγραμμο τμήμα, και συμβολίζεται με { }.

ΥπερσφαίραΕπεξεργασία

Η υπερσφαίρα σε μία διάσταση είναι ένα ζεύγος σημείων. Επίσης, ονομάζεται και 0-σφαίρα διότι η επιφάνειά της είναι μηδέν-διαστάσεων. Το μήκος της είναι

 

όπου   είναι η ακτίνα της.

Συστήματα συντεταγμένων σε μονοδιάστατους χώρουςΕπεξεργασία

Τα πιο γνωστά συστήματα συντεταγμένων σε μία διάσταση είναι η ακολουθία αριθμών και η γωνία.