Στον χώρο τη πληροφορικής ως μοντέλο δεδομένων ορίζεται ένα σύνολο αφαιρέσεων μαζί με ένα σύνολο επιτρεπτών πράξεων επί αυτών με τις οποίες μπορούν να περιγραφούν και να αναπαρασταθούν εντός μίας υπολογιστικής μηχανής όλες οι έννοιες (τα δεδομένα) μιας πτυχής ενός προβλήματος (πεδίου εφαρμογής).

Δείτε επίσης Επεξεργασία