Άνοιγμα κυρίου μενού

Τα Μοριόρι (Moriori) είναι μια Μαλαϊο-Πολυνησιακή γλώσσα με πιο στενή τους συγγένεια τα Μαορί. Είναι η ιθαγενής γλώσσα των Μοριορί, ιθαγενή πληθυσμού των Νησιών Τσάταμ.

Γλώσσα Μοριόρι

Αν και μερικές πηγές την κατατάσσουν στις εκλιπούσες γλώσσες, έχουν εκφραστεί αμφιβολίες για την κατάταξη αυτή. Άλλες πηγές υποστηρίζουν πως ομιλούνται ακόμη από μια ομάδα ανθρώπων στα Τσάταμ και την ενδοχώρα με μεγάλο βαθμό ευφράδειας, και πως οι περισσότεροι Μοριορί γνωρίζουν τα βασικά της γλώσσας.

Το Μοριόρι όνομα των Τσάταμ είναι "Ρεκόχου" ("Rekohu").

Επιπλέον διάβασμαΕπεξεργασία

  • Galbraith, Sarah: A Grammar of the Moriori language.
  • Clark, R. 1994. Moriori and Maori: The Linguistic Evidence. In Sutton, D. (ed) The origins of the First New Zealanders. Auckland: Auckland University Press. pp.123-135.
  • King, M. 2000. Moriori: A people rediscovered. (Revised Edition) Viking: Auckland.