Ο μουτεσελίμης ήταν οθωμανικός κυβερνητικός τίτλος που καταλάμβανε διάφορες θέσεις εντός της οθωμανικής ιεραρχίας, ανάλογα με το πλαίσιο. Ο συγκεκριμένος τίτλος χρησιμοποιήθηκε κυρίως για πολιτικούς διοικητές μεμονωμένων πόλεων, οι οποίοι διαχειρίζονταν τη συλλογή φόρων και ήταν επιφορτισμένοι με τη διατήρηση της δημόσιας τάξης.[1] Προκειμένου να μειωθούν οι συγκρούσεις μεταξύ των μουτεσελίμηδων, σε ορισμένες περιπτώσεις ένας μουτεσελίμης διοριζόταν από τον σαντζάκμπεη ως υποκυβερνήτης για το σύνολο του σαντζακίου.[2]

Η θέση αυτή συχνά συνδέθηκε με συγκρούσεις μεταξύ διαφόρων πλευρών που τη θεωρούσαν ως δυνατότητα αύξησης του προσωπικού τους πλούτου.[2] Η Οθωμανική Αυτοκρατορία κατάργησε τη θέση του μουτεσελίμη το 1842. Κατά την περίοδο 1842–1864, οι τοπικοί στρατιωτικοί διοικητές, βοηθούμενοι από την τοπική διοίκηση, ήταν υπεύθυνοι για τη συλλογή των φόρων και τον έλεγχο του πληθυσμού, αντί των μουτεσελίμηδων.[2] Μετά το 1864 και τη δημιουργία του συστήματος των βιλαετίων, το αξίωμα του μουτεσελίμη αντικαταστάθηκε με τη νέα θέση του μουτεσαρίφη.[2]

Παραπομπές Επεξεργασία

  1. Moscrop, John James (2000). Measuring Jerusalem. Continuum International Publishing Group. σελ. 9. Individual towns had their own civil governors, or mutesellim, whose job was to collect taxes and control the population. 
  2. 2,0 2,1 2,2 2,3 Benedict, Peter (1974). Ula: An Anatolian Town. σελ. 85.