Σκυρόδεμα

κονίαμα, δηλ. μείγμα ορυκτών αδρανών, νερού, συνδετικών, με συνδετικό το τσιμέντο
(Ανακατεύθυνση από Μπετόν)

Το σκυρόδεμα είναι κονίαμα (δηλαδή μείγμα ορυκτών αδρανών, νερού, συνδετικών, τυχόν πρόσθετων), όπου για συνδετικό χρησιμοποιείται τσιμέντο.

Σκυρόδεμα

Ονομασία

Επεξεργασία

Αν και το όνομα παραπέμπει σε μείγμα σκύρων (χαλικιών) με συνδετικά υλικά, έχει επικρατήσει να εννοεί μείγμα όπου κυριαρχούν οπτικά τα σκύρα. Σιδηροπαγές ή οπλισμένο σκυρόδεμα ονομάζεται αυτό που συνδυάζεται με χαλύβδινες ράβδους οπλισμού. Παλαιότερα χρησιμοποιείτο και ο όρος '''μπετόν αρμέ''' από τον αντίστοιχο γαλλικό (béton armé).

 
Κλασική, μικρή μπετονιέρα, για την παρασκευή του μίγματος σκυροδέματος

Η σύνθεση του σκυροδέματος και η αναλογία των υλικών ποικίλει και καθορίζεται από τη μελέτη σύνθεσης σκυροδέματος. Ανάλογα με τις απαιτήσεις το τσιμέντο είναι τουλάχιστον το 11% έως 17% του συνολικού βάρους ενώ το νερό το πολύ 48% έως 70% του βάρους του τσιμέντου[1]. Το νερό δεν χάνεται από το τελικό σκυρόδεμα αλλά δεσμεύεται χημικά. Η αύξηση της ποσότητας του νερού στο αρχικό μείγμα αυξάνει την εργασιμότητα αλλά οδηγεί σε προβλήματα όπως μειωμένη αντοχή, ρηγματώσεις, μειωμένη προστασία του οπλισμού στο οπλισμένο σκυρόδεμα και άλλα. Το μεγαλύτερο μέρος του βάρους είναι το βάρος των αδρανών. Τα αδρανή πρέπει να είναι γωνιώδη και να έχουν καλή διαβάθμιση από λεπτόκοκκα έως πιο χονδρόκοκκα. Στο σκυρόδεμα μπορούν να προστεθούν χημικές ενώσεις που μεταβάλουν ιδιότητές του όπως τον χρόνο πήξης, την ευκολία ροής και άλλες.

Κατηγορίες αντοχής

Επεξεργασία

Το σκυρόδεμα χωρίζεται σε κατηγορίες ανάλογα με τη θλιπτική αντοχή του. Το πρώτο νούμερο δείχνει την αντοχή του πρότυπου κυλινδρικού δοκιμίου και το δεύτερο την αντοχή του πρότυπου κυβικού δοκιμίου σε MPa (106 N/m2 ή εκατοντάδες τόνοι ανά τετραγωνικό μέτρο). Κατά τον Ευρωκώδικα 2 και το EN 206-1 οι κατηγορίες αντοχής είναι:

 • C12/15
 • C16/20
 • C20/25
 • C25/30
 • C30/37
 • C35/45
 • C40/50
 • C45/55
 • C50/60
 • C55/67
 • C60/75
 • C70/85
 • C80/95
 • C90/105
 1. [1] Αρχειοθετήθηκε 2016-03-05 στο Wayback Machine. Κανονισμός τεχνολογίας σκυροδέματος 1997.
 • Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία