Μπλε Οθόνη του Θανάτου

οθόνη σφάλματος που εμφανίζεται σε ένα σύστημα υπολογιστή Microsoft Windows μετά από ένα θανατηφόρο σφάλμα συστήματος

Μπλε οθόνη του θανάτου (Blue Screen of Death) ονομάζεται το μήνυμα σφάλματος που επιδεικνύεται από ορισμένα λειτουργικά συστήματα στην οθόνη ενός υπολογιστή, κυρίως από τα Microsoft Windows, μετά την αντιμετώπιση ενός κρίσιμου λάθους που μπορεί να αναγκάσει το σύστημα να διακόψει τη λειτουργία του ώστε να αποτρέψει τη ζημιά.

Τυπικό δείγμα μπλε οθόνης, όπως απεικονίζεται στα Windows 10.