Ο Μποστατζήμπασης ήταν στρατιωτικός τίτλος και αξίωμα επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Κατά λέξη μποστατζής σημαίνει «κηπουρός». Ο Μποστατζήμπασης ήταν ο πρώτος άρχοντας μετά τον Αρχιευνούχο, αρχηγός της Αυτοκρατορικής Φρουράς, και μποστατζήδες ήταν οι εκλεκτοί και ευνοούμενοι Αυτοκρατορικοί φρουροί. Ο Μποστατζήμπασης στην Κωνσταντινούπολη έμενε στην Πύλη Ογλάν Καπουσού. Εκεί βρίσκονταν και οι ανακριτικές φυλακές των κρατουμένων για πολιτικά εγκλήματα. Από τις φυλακές αυτές οδηγούνταν στον τόπο της εκτέλεσης, τον λεγόμενο φούρνο, στον οποίο ζυμώνονταν και ψήνονταν το ψωμί των μποσταντζήδων. Ο Μποστατζήμπασης είχε μεγάλη δύναμη εξουσίας. Υπό της δικαιοδοσίας του βρίσκονταν οι φρικτές φυλακές των Ανακτόρων. Είχε την επίβλεψη όλων των Ανακτόρων. Ήταν ανώτατος επόπτης του Σεραγιού, και προμηθευτής της τροφοδοσίας. Εισέπραττε το ένα δέκατο της αλιείας του Βοσπόρου και είχε την φροντίδα του Αυτοκρατορικού κυνηγιού. Ήταν επίσης καπετάνιος του Σουλτανικού καραβιού. Κυρίως όμως ήταν άμεσος εκτελεστής των διαταγών του Σουλτάνου. Αυτός τιμωρούσε τους πολιτικούς εγκληματίες, εκτελούσε τις θανατικές ποινές, τις δημεύσεις των περιουσιών των ενόχων. Ως φυσιογνωμία ήταν μουσάτος, φορούσε σπαθί και κρατούσε ράβδο ως σύμβολο της εξουσίας. Οι αξιωματικοί στου Μποστατζήμπαση ονομάζονταν Χασικήδες και ήταν σωματοφύλακες του Σουλτάνου. Φορούσαν και αυτοί χατζάρια και πεζοί προπορεύονταν του Μποστατζήμπαση.

Πηγές Επεξεργασία