Μπούρτζι

σελίδα αποσαφήνισης εγχειρημάτων Wikimedia

Η λέξη Μπούρτζι της κοινής ελληνικής λαϊκής έκφρασης προέρχεται από παραφθορά της αραβο-τουρκικής «μπούρτζ» που σημαίνει επάκτιο πυροβολείο ή φρούριο και μάλιστα εκείνο που επιστέφει νησίδα ή ακτή, συνήθως ακρωτήρι. Με αυτό το όνομα φέρονται τα ακόλουθα, επιθαλάσσια (επί νησίδων), ή παραθαλάσσια φρούρια:Εικονίδιο αποσαφήνισης
Αυτή είναι μια σελίδα αποσαφήνισης, δηλαδή μια σελίδα που δείχνει άλλες που θα είχαν το ίδιο όνομα με αυτήν.
Εάν ακολουθήσατε μια σύνδεση εδώ, μπορεί να θελήσετε να επιστρέψετε και να διορθώσετε τον σύνδεσμο για να συνδέει προς την κατάλληλη συγκεκριμένη σελίδα.