Ο Μπρυμαίρ ήταν ο δεύτερος μήνας του ημερολογίου που είχε καθιερώσει η γαλλική επανάσταση το 1789. Αντιστοιχούσε, περίπου, στο διάστημα από 22 Οκτώβρη μέχρι 21 Νοέμβρη του Γρηγοριανού ημερολογίου. Κάλυπτε, σχεδόν, την περίοδο που ήλιος διερχόταν από το ζώδιο του Σκορπιού.

Έγινε γνωστός στην Ελλάδα λόγω του βιβλίου του Καρλ Μαρξ: Η 18η Μπρυμαίρ του Λουδοβίκου Βοναπάρτη


Πίνακας αντιστοίχισης των ημερών του μήνα Μπρυμαίρ στο Γρηγοριανό Ημερολόγιο
έτος I έτος II έτος III έτος V έτος VI έτος VII
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Οκτώβριος 1792 1793 1794 1796 1797 1798 Νοέμβριος
έτος IV έτος VIII έτος IX έτος X έτος XI έτος XIII έτος XIV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
23 24 25 26 27 28 29 30 31 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Οκτώβριος 1795 1799 1800 1801 1802 1804 1805 Νοέμβριος
έτος XII
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
24 25 26 27 28 29 30 31 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Οκτώβριος 1803 Νοέμβριος