Μυγδονία : Αρχαία παραθαλάσσια χώρα στη Μικρά Ασία (θάλασσα Μαρμαρά) υπαγόμενη στη Μυσία και κείμενη ανατολικά του Ρυνδάκου ποταμού παρά τον Όλυμπο τον Μύσιο, μεταξύ και από της Τρωάδας μέχρι της Βιθυνίας την οποία κατοικούσαν οι Μύγδονες.

Ιστορικός χάρτης της Μ. Ασίας