Η Μυστία ήταν αρχαία ελληνική πόλη της Μεγάλης Ελλάδας, στη σημερινή Ιταλία. Βρισκόταν στην ανατολική παραλία της Βρεττικής χερσονήσου. Είχε κόψει νόμισμα με το κεφάλι του Απόλλωνα.

Χάρτης της Βρεττίας

ΠηγέςΕπεξεργασία

  • Ιωάννης Σβορώνος: Ιστορία των νομισμάτων, Ήτοι εγχειρίδιον ελληνικής νομισματικής, Εν Αθήναις, Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου, 1898.