Άνοιγμα κυρίου μενού

Στην ελληνική μυθολογία ο Μόλορχος ήταν βοσκός στη Νεμέα, ο οποίος φιλοξένησε τον Ηρακλή όταν ο ήρωας ήρθε να σκοτώσει τον Λέοντα της Νεμέας, κάτι που απετέλεσε τον πρώτο από τους 12 άθλους του. Ο Μόλορχος, σύμφωνα με την παράδοση, ήταν ο πρώτος άνθρωπος που απέδωσε στον Ηρακλή θεϊκές τιμές.

ΠηγήΕπεξεργασία

  • Emmy Patsi-Garin: Επίτομο λεξικό Ελληνικής Μυθολογίας, εκδ. οίκος «Χάρη Πάτση», Αθήνα 1969