Στην ελληνική μυθολογία με το όνομα Νέανδρος είναι γνωστός ένας γιος του Μακαρέως ή Μάκαρος, του μυθικού οικιστή και βασιλιά της Λέσβου. Ο Νέανδρος αποίκησε τη νήσο Κω. Αδέλφια του Νεάνδρου ήταν οι: Μήθυμνα, Ίσσα, Αρίσβη, `Αμφισσα, Κυδρόλαος, Λεύκιππος και Ερεσσός.

Πηγές Επεξεργασία

  • Emmy Patsi-Garin: «Επίτομο λεξικό Ελληνικής Μυθολογίας», εκδ. οίκος Χάρη Πάτση, Αθήνα 1969