Ναδίρ

το χαμηλότερο σε σχέση με κάποιον παρατηρητή σημείο ενός ουράνιου σώματος

Ναδίρ (Nadir) καλείται στην Αστρονομία το σημείο εκείνο της Ουράνιας σφαίρας στο οποίο τη συναντά η κατακόρυφος του παρατηρητή (δια του κέντρου της Γης) προεκτεινόμενη προς τα κάτω.
Το αντιδιαμετρικό σημείο της Ουράνιας σφαίρας ονομάζεται Ζενίθ.

Σε καθομιλούμενες εκφράσεις αποδίδεται ως έννοια κατώτατου σημείου (οικονομικού, επαγγελματικού κλπ), αλλά και ως τελείωμα της ζωής, τα βαθιά γηρατειά.