Ναυτιλιακή Οικονομική

Η Ναυτιλιακή Οικονομική, ή Οικονομική των Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων, (Shipping Economics), είναι ιδιαίτερος κλάδος της Οικονομικής Επιστήμης(*), και ειδικότερα της Ιδιωτικής Οικονομίας, που έχει ως κύριο αντικείμενο την έρευνα των φαινομένων που παρουσιάζει η Ναυτιλιακή οικονομία τόσο κατά πραγματική όσο και κατά δεοντολογική άποψη, μέσα σ΄ ένα εύρος χρόνου, κατ΄ εφαρμογή θεμελιωδών οικονομικών αρχών.

Έτσι η Ναυτιλιακή Οικονομική διακρίνεται σε μακροοικονομική και σε μικροοικονομική.

  • Η Ναυτιλιακή Μακροοικονομική που διακρίνεται σε επιμέρους θεωρητική και Εφαρμοσμένη έχει κύριο αντικείμενο την έρευνα των οικονομικών ναυτιλιακών φαινομένων υπό το πρίσμα (σχέση) του κράτους και του κοινωνικού συνόλου, δηλαδή απλούστερα στη Κοινωνική και Δημόσια Οικονομία.
  • Η Ναυτιλιακή Μικροοικονομική που λέγεται και Οικονομική των Ναυτιλιακών εκμεταλλεύσεων και Επιχειρήσεων έχει κύριο αντικείμενο την εξέταση των οικονομικών ναυτιλιακών φαινομένων υπό το πρίσμα (σχέση) του ατόμου και των οργανωμένων οικονομικών μονάδων δηλαδή ακριβώς της οικονομίας των εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων.

(*) Η Οικονομική Επιστήμη διακρίνεται βασικά στη Πολιτική Οικονομία και την Ιδιωτική Οικονομία.