Ναυτιλιακή χώρα

(Ανακατεύθυνση από Ναυτιλιακή Χώρα)

Ως ναυτιλιακή χώρα ή ναυτιλιακό κράτος (maritime nation) χαρακτηρίζεται γενικά εκείνο που παρουσιάζει ιδιαίτερη αναπτυγμένη Εμπορική Ναυτιλία.
Επιπρόσθετα παραδοσιακή ναυτιλιακή χώρα ονομάζεται εκείνη που έχει να παρουσιάσει ιστορικές ναυτικές ρίζες και παραδόσεις. Στη δεύτερη αυτή σημαντική κατηγορία, αν όχι την πρώτη, τουλάχιστον όμως από τις πρώτες θέσεις, είναι γεγονός πως κατέχει η Ελλάδα. Στη ίδια αυτή όμως κατηγορία ανήκουν και η Μεγάλη Βρετανία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, κ.ά. ενώ στην πρώτη ανήκουν η Ελλάδα, η Μεγάλη Βρετανία, η Ιαπωνία, η Γαλλία, η Νορβηγία, η Ολλανδία, η Ιταλία, η Γερμανία και η Σουηδία.

Όλες οι παραπάνω Χώρες - και άλλες ακόμη - ακολουθούν ορθόδοξη ναυτιλιακή πολιτική, χωρίς δηλαδή ειδική "διάκριση σημαίας" ή άλλων γενικών περιοριστικών μέτρων.