Νευρικός κλονισμός (Αγγλικά: Mental breakdown), στην καθομιλουμένη σπάσιμο νεύρων, είναι ένας μη ιατρικός όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια οξεία, προσωρινή, σύντομη φάση διαταραχής με χαρακτηριστικά κατάθλιψης και άγχους.[1]

Οι όροι «νευρική κατάρρευση» και «νευρικός κλονισμός» δεν ορίζονται επίσημα σε ένα διαγνωστικό σύστημα όπως το DSM-IV ή το ICD-10. Οι όροι δεν χρησιμοποιούνται συχνά στην επιστημονική βιβλιογραφία για τις ψυχικές ασθένειες.[2]

Ποικίλοι παράγοντες μπορούν να οδηγήσουν σε νευρικό κλονισμό. Σχετική στατιστική μελέτη διαπίστωσε ότι τα προβλήματα όπως το διαζύγιο, συνέβαλαν στο 24% των νευρικών κλονισμών.[3] Τα προβλήματα στην εργασία και στο σχολείο αντιστοιχούσαν στο 17% των περιπτώσεων και οι οικονομικές δυσκολίες στο 11%.

Παραπομπές

Επεξεργασία
  1. Rapport LJ, Todd RM, Lumley MA, Fisicaro SA. 1998. The diagnostic meaning of "nervous breakdown" among lay populations. J Pers Assess. 71(2):242-52.
  2. Mayo Clinic mental breakdown
  3. Swindle R Jr, Heller K, Pescosolido B, Kikuzawa S. 2000. Responses to nervous breakdowns in America over a 40-year period. Mental health policy implications. Am Psychol. 55 (7) 740-9.