Νεότερη εποχή

(Ανακατεύθυνση από Νεότερη Εποχή)


Ο ιστορικός όρος Νεότερη Εποχή ή Νεότεροι Χρόνοι αναφέρεται στην ιστορία της ανθρωπότητας μετά την Μεσαιωνική περίοδο. Περαιτέρω οι νεότεροι χρόνοι μπορούν να χωρίζονται στην Πρώιμη και την Ύστερη Νεότερη Εποχή με όριο την Γαλλική Επανάσταση και την Βιομηχανική Επανάσταση. Η Σύγχρονη Εποχή αποτελείται από τα ιστορικά γεγονότα που είναι άμεσα σχετικά με το σήμερα.


Κύριες περίοδοι και γεγονότα Επεξεργασία

Πρώιμη Νεότερη Εποχή Επεξεργασία

Ύστερη Νεότερη Εποχή Επεξεργασία