Ο νοητός ορίζοντας ή φαινόμενος ορίζοντας (rational horizon ή apparent horizon) είναι το κάθετο επίπεδο στη κατακόρυφη γραμμή του παρατηρητή και που διέρχεται από το μάτι του παρατηρητή.
Ο Νοητός ορίζοντας διαφέρει από τον αισθητό ορίζοντα κατά το ύψος του ματού του παρατηρητή από την επιφάνεια της θάλασσας.

Δείτε επίσηςΕπεξεργασία