Νούντσιος

πρέσβης της Αγίας Έδρας

Νούντσιος ή Νούτσιος ονομάζεται ο διαπεπιστευμένος αντιπρόσωπος του Πάπα προς στις κυβερνήσεις ξένων χωρών. Είναι δηλαδή ο διπλωματικός εκπρόσωπος (αντίστοιχος του πρέσβη) του Βατικανού στην ξένη χώρα όπου αυτός διαμένει και έχει την εποπτεία των πάσης φύσεως εκκλησιαστικών ζητημάτων που αναφέρονται στη Καθολική Εκκλησία.

Οι Νούντσιοι διακρίνονται σε εκείνους α΄ τάξεως (αντίστοιχοι με τους Πρέσβεις α΄ τάξεως) και οι οποίοι μετά την ανάκλησή τους αναγορεύονται συνήθως καρδινάλιοι και σε νούντσιους β΄ τάξεως που συνήθως είναι τιτουλάριοι αρχιεπίσκοποι.

Η πλειοψηφία των Νουντσίων προέρχεται από την Εκκλησιαστική Ακαδημία (Accademia Ecclesiastica), την επίσημη σχολή διπλωματίας του Βατικανού.