Ο λεγόμενος Νόμος του Μπουί-Μπαλό έχει εφαρμογή στη Μετεωρολογία και θεωρείται ένας από τους θεμελιωδέστερους νόμους της.

Με τον άνεμο στην πλάτη μας (η φιγούρα στο διάγραμμα "κοιτά" προς τον αναγνώστη), ένα κέντρο χαμηλής πίεσης (L) θα βρίσκεται στα αριστερά μας, ενώ ένα υψηλής πίεσης (H) στα δεξιά μας (στο Βόρειο Ημισφαίριο)

Με βάση τη συμπεριφορά του ανέμου και της κατανομής της ατμοσφαιρικής πίεσης ο Ολλανδός καθηγητής Μετεωρολογίας Μπουί Μπαλό ή Μπουί Μπαλλώ (Buys Ballot) διατύπωσε τον ακόλουθο ομώνυμο νόμο:

Όταν στεκόμαστε με το πρόσωπο προς τον αληθή άνεμο το κέντρο του πεδίου χαμηλού βαρομετρικού βρίσκεται 8 μέχρι 12 ανεμορρόμβους (δηλαδή 90° έως 135°) προς τη δεξιά πλευρά μας στο βόρειο Ημισφαίριο ή προς τ΄ αριστερά μας στο νότιο Ημισφαίριο.

Εξυπακούεται πως επί του παραπάνω νόμου αν στρεψουμε τη πλάτη μας προς τον αληθή άνεμο ισχύει το ίδιο πλην όμως αντίστροφα κατά πλευρά και ημισφαίριο, όπως στο σχετικό διάγραμμα που παρατίθεται. Ο τρόπος αυτός ακολουθείται κυρίως όταν ο αληθής άνεμος είναι ούριος (από τη πρύμνη του πλοίου) οπότε ο προσδιορισμός θέσης γίνεται απ΄ ευθείας ως προς το πλοίο.

Εκτός της παραπάνω διατύπωσης υφίστανται κι άλλες παρεμφερείς όχι όμως τόσο απλουστευμένες.

Με τη βοήθεια αυτού του νόμου είναι δυνατός και πολύ εύκολος ο εντοπισμός της κατεύθυνσης προς την οποία βρίσκονται τα κέντρα των πεδίων των χαμηλών και υψηλών βαρομετρικών πιέσεων με βάση και μόνο (δεδομένο) τη διεύθυνση του πνέοντος τη στιγμή της παρατήρησης ανέμου. Αυτό είναι εξαιρετικά χρήσιμο, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις προσπάθειας εντοπισμού του κέντρου τροπικού κυκλώνα του οποίου τα «προειδοποιητικά σημεία» έχουν γίνει ήδη αντιληπτά.