Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος

Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος λειτουργεί από το 1935 ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου. Είναι νομοθετημένος σύμβουλος της Πολιτείας σε θέματα τουρισμού, έχει εκ του νόμου ως μέλη όλα τα ξενοδοχειακά καταλύματα και τις οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις της χώρας. Διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο αιρετών αντιπροσώπων των ξενοδοχείων και των οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων όλης της χώρας και εκπροσώπων του κράτους είναι μέλος της Συνομοσπονδίας των Εθνικών Ενώσεων Ξενοδοχείων Εστίασης και Αναψυχής των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Hotrec).

Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος
Νομική μορφήΝομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
Ίδρυση1935
Έδρα, Ελλάδα
Ιστότοποςhttps://www.grhotels.gr/

Ο αριθμός των εγγεγραμμένων μελών ανέρχεται σε 10.000 περίπου, με τα ξενοδοχεία κλασικού τύπου να αποτελούν την κυριότερη κατηγορία. Η Κρήτη συγκεντρώνει το μεγαλύτερο αριθμό ξενοδοχείων / μελών και ακολουθούν η Μακεδονία και η Στερεά Ελλάδα.

Θεσμικό Πλαίσιο Λειτουργίας

Επεξεργασία

Το 1935 σύμφωνα με τον Α.Ν. της 12/26.06.1935 συστάθηκε ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου ο «Οργανισμός Πανελληνίου Ενώσεως Τουριστικών Ξενοδοχείων», ο οποίος με το άρθρο 19 του Α.Ν. της 16/19.11.1935 μετονομάσθηκε σε «Επαγγελματικόν Επιμελητήριον Τουριστικών Ξενοδοχείων» και στη συνέχεια μετονομάσθηκε σε «Επιμελητήριον Τουριστικών Ξενοδοχείων της Ελλάδος» [1]

Τέλος, με το άρθρο 1 του Β.Δ. 17/30.11.1946 πήρε την σημερινή του επωνυμία «Ξενοδοχειακόν Επιμελητήριον της Ελλάδος». Με βάσει το άρθρο 1 παρ. 1 του Β.Δ. της 13/29.04.1955 ορίσθηκε ότι «όλα τα ξενοδοχεία ύπνου και φαγητού και τα οικοτροφεία που λειτουργούν στη χώρα ύστερα από νόμιμη άδεια, ακόμα και τα ξενοδοχεία Δ και Ε τάξης, δηλαδή τα μη τουριστικά, υποχρεωτικά είναι μέλη του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος». Τέλος, με βάση το Προεδρικό Διάταγμα 89 του 1988 «Οργανισμός Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος», καθορίσθηκε η διάρθρωση των υπηρεσιών, οι αρμοδιότητες, η διάρθρωση των θέσεων και οι σχέσεις εργασίας.[2][3]

Αντικείμενο - Σκοπός

Επεξεργασία

Οι βασικές λειτουργικές διαδικασίες που περιλαμβάνονται στο αντικείμενο δραστηριότητας είναι οι ακόλουθες:

 • Έκδοση βεβαίωσης σε υποψήφιο ξενοδόχο
 • Έγκριση επωνυμίας νέου ξενοδοχείου
 • Εγγραφή νέου μέλους
 • Είσπραξη εισφορών από τα μέλη
 • Έκδοση διαφόρων βεβαιώσεων και πιστοποιητικών προς τα μέλη του
 • Χορήγηση σύνταξης Ταμείου Πρόνοιας Ξενοδόχων
 • Χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΑΣ)
 • Πληρωμή συντάξεων
 • Έλεγχος τιμών ξενοδοχείων
 • Έκδοση Οδηγού Ξενοδοχείων

Στους σκοπούς του Επιμελητηρίου περιλαμβάνονται:

 • Η μελέτη, υπόδειξη και εφαρμογή κάθε μέτρου που συντελεί στην ανάπτυξη της ξενοδοχειακής βιομηχανίας της χώρας
 • Η συμβουλευτική στήριξη όλων των μελών του σε θέματα οικονομικά, νομικά και εργασιακά
 • Η εκπόνηση μελετών
 • Η παροχή πληροφοριών και στατιστικών δελτίων
 • Η χορήγηση συντάξεων
 • Η έκδοση και δωρεάν διανομή σε όλα τα μέλη του ενημερωτικού δελτίου «ΞΕΝΙΑ»
 • Η έκδοση του ετήσιου Οδηγού των Ελληνικών Ξενοδοχείων
 • Η συμμετοχή σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις
 • Η παροχή πληροφοριών για όλα τα ξενοδοχεία ανά την Ελλάδα

Διοίκηση

Επεξεργασία

Το ανώτατο συλλογικό όργανο διοίκησης του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος είναι το Διοικητικό Συμβούλιο. Του Δ.Σ. προΐσταται ο Πρόεδρος και συμμετέχουν σε αυτό αιρετοί αντιπρόσωποι των ξενοδοχείων και των οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων (κάμπινγκ) όλης της χώρας καθώς και εκπρόσωποι του κράτους. Υπό τον Πρόεδρο λειτουργούν τρεις Αντιπρόεδροι και ένας οικονομικός επόπτης.

Για την εύρυθμη καθημερινή λειτουργία και τη δυνατότητα άμεσης λήψης αποφάσεων σε συγκεκριμένα θέματα, υπό το Δ.Σ., λειτουργεί η Διοικούσα Επιτροπή, η οποία κατά περίπτωση λαμβάνει αποφάσεις υπό την απλή ή υπό την διευρυμένη σύνθεσή της.

Στα όργανα της διοίκησης του ΞΕΕ περιλαμβάνεται και ο Διευθυντής, ο οποίος είναι ο διοικητικός προϊστάμενος των τμημάτων του Επιμελητηρίου.

Παραπομπές

Επεξεργασία
 1. άρθρο 1 Ν.Δ. 866/1941.
 2. Νόμος Σύστασης – Ονομασία Α.Ν. 12/26.6.1935, ΑΝ 16/19.11.1935, ΝΔ 866/1941, ΒΔ 17/30.11.1946, ΒΔ 13/29.04.1955
 3. Οργανισμός ΞΕΕ – ΠΔ 89/1988