Ο Οίκος του Σατιγιόν, γαλλ. Maison de Châtillon, είναι ένας ευγενής Οίκος της Γαλλίας, που τα μέλη του ήταν αρχικά κύριοι του Σατιγιόν, αλλά αργότερα απέκτησαν διάφορες κομητείες.

Ο θυρεός του κυρίου του Σατιγιόν.

Ιστορικό

Επεξεργασία

Το όνομα προέρχεται από την πρωτεύουσα Σατιγιόν-συρ-Μαρν. Απέκτησαν τις περιοχές Σαιν-Πολ-συρ-Τερνουάζ, Παντιέβρ, Σαρτρ, Πορσιάν, κά. Ο Οίκος ανάγει την αρχή του στον 9ο αι. και εξέλιπε το 1762.

Επιφανή μέλη

Επεξεργασία

Γενεαλογία του Οίκου Σατιγιόν

Επεξεργασία
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γκυ Α΄
κύριος του Σατιγιόν
 
(Εύδης) Ουρβανός Β΄
πάπας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γκωτιέ Α΄
κύριος του Σατιγιόν
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ερρίκος
κύριος του Σατιγιόν
 
Ραϋνάλδος
σύζ. Κωνσταντία των Ωτβίλ
πριγκίπισσα της Αντιόχειας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γκωτιέ Β΄
κύριος του Σατιγιόν
 
Βαλδουίνος
στρατηγός των Ρωμαίων
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γκυ Β΄
κύριος του Σατιγιόν
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γκωτιέ Γ΄
κύριος του Σατιγιόν
σύζ. Ελισάβετ των Καμπταβαίν
κόμισσα του Σαιν-Πολ
 
Γκυ Γ΄
κύριος του Σατιγιόν
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γκυ Β΄
κύριος του Σαιν-Πολ,
Δ΄ του Σατιγιόν
 
Ούγος Α΄
κόμης του Σαιν-Πολ
σύζ. Μαρία των Αβέν
κόμισσα του Μπλουά
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ιωάννης Α΄
κόμης του Μπλουά
 
Γκυ Γ΄
κόμης του Σαιν-Πολ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γκωτιέ Δ΄
κύριος του Σατιγιόν
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ιωάννα
κόμισσα του Μπλουά
 
Ούγος Β΄
κόμης του Μπλουά
ΚΛΑΔΟΣ ΣΑΤΙΓΙΟΝ-ΜΠΛΟΥΑ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γκυ Δ΄
κόμης του Σαιν-Πολ
ΚΛΑΔΟΣ ΣΑΤΙΓΙΟΝ-ΣΑΙΝ-ΠΟΛ
 
 
 
 
 
Ιάκωβος
κύριος του Λεζ
 
Γκωτιέ Ε΄
κύριος του Σατιγιόν
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γκυ Α΄
κόμης του Μπλουά
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ιωάννης
κόμης του Σαιν-Πολ
 
Μαρία
σύζ. Αϋμέρ ντε Βαλένς των Λουζινιάν
κόμης του Πέμπροκ
 
Ούγος
 
Ιωάννα
σύζ. Γκωτιέ/Βαλτέρ Ε΄ του Μπριέν
δούκας της Αθήνας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Λουδοβίκος Β΄
κόμης του Μπλουά
 
Κάρολος άγιος
ΚΛΑΔΟΣ ΠΑΝΤΙΕΒΡ
σύζ. Ιωάννα των Ντρε
δούκισσα της Βρετάνης,
κόμισσα του Παντιέβρ
 
 
 
 
 
Γκυ Ε΄
κόμης του Σαιν-Πολ
 
Μαώ/Ματθίλδη
κόμισσα του Σαιν-Πολ
σύζ. Γκυ των Λουξεμβούργου
κόμης του Λινύ
 
Ιωάννα
σύζ. Ιάκωβος Α΄
κόμης του Λα Μαρς
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Λουδοβίκος Γ΄
κόμης του Μπλουά
 
Ιωάννης Β΄
κόμης του Μπλουά
 
Γκυ Β΄
κόμης του Μπλουά
 
Ιωάννης Α΄
κόμης του Παντιέβρ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Βαλεράν Γ΄ των Λουξεμβούργου
κόμης του Λινύ, Σαιν-Πολ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Λουδοβίκος
κόμης του Ντυνουά
 
Ολιβιέ
κόμης του Παντιέβρ
 
Ιωάννης Β΄
κόμης του Παντιέβρ
 
Γουλιέλμος
υποκόμης του Λιμόζ
 
Ιωάννα των Λουξεμβούργου
κόμισσα του Λινύ, Σαιν-Πολ
σύζ. Αντώνιος των Βαλουά-Βουργουνδίας
δούκας της Βραβάντης