Η Οδική ασφάλεια έχει στόχους:

  • την ασφαλή οδήγηση γενικά των οχημάτων, τροχοφόρων και μη,
  • την ασφαλή μεταφορά εμπορευμάτων με οχήματα,
  • την ασφαλή μετακίνηση των πεζών.

Υπάρχουν εθνικοί και διεθνείς οργανισμοί, κρατικοί και ιδιωτικοί, που ασχολούνται με την ανάλυση και διερεύνηση των παραγόντων και των αιτίων των τροχαίων ατυχημάτων, καθώς επίσης και με τρόπους αποφυγής τους.

Οι βασικοί κανόνες της οδικής ασφάλειας εμπεριέχονται συνήθως στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) του εκάστοτε κράτους.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία