Η οικογένεια Γονέμη είναι αριστοκρατική οικογένεια της Κύπρου, της Κρήτης και της Κέρκυρας.

Το 1606 η Γαληνότατη Δημοκρατία της Βενετίας τους απέδωσε τον τίτλο του κόμητος λόγω της συνεισφοράς τους στον αγώνα εναντίον των Τούρκων. Όταν η Κύπρος κατακτήθηκε από τους Τούρκους η Οικογένεια Γονέμη μετανάστευσε στην επίσης Βενετοκρατούμενη Κρήτη. Η παρουσία τους στην Κρήτη κράτησε περίπου έναν αιώνα όταν αναγκάστηκαν και πάλι να μεταναστεύσουν λόγω της Τουρκικής κατάκτησης της νήσου. Ακολουθώντας τους Βενετούς μετά από την φυγή των τελευταίων από την Κρήτη εγκαταστάθηκαν μόνιμα στην Κέρκυρα το έτος 1699. Τις υπηρεσίες τους προς την Βενετική Δημοκρατία εξακολούθησαν να τις προσφέρουν και το 1777 τους αποδόθηκε από τους Βενετούς μέγα τιμάριο εκ δημοσίων γαιών στην θέση Βρίνα της περιοχής Βουθρωτού Ηπείρου. Η Οικογένεια Γονέμη ενώθηκε με γάμο με την Οικογένεια Καποδίστρια όταν η Διαμαντίνα Γονέμη κόρη του κόμη Χριστόδουλου Γονέμη παντρεύτηκε τον Αντώνιο - Μαρία Καποδίστρια. Ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος και τέως υπουργός εξωτερικών της τσαρικής Ρωσίας Ιωάννης Καποδίστριας ήταν τέκνο του ζεύγους.

ΠηγέςΕπεξεργασία