Ο κόμης (γαλλικά: Comte, αγγλικά: Count ή Earl,[1] γερμανικά: Graf, θηλ. Gräfin)[2] είναι τίτλος ευγενείας κατώτερος του Μαρκησίου και ανώτερος του Υποκόμη.

Νόμισμα που αναπαριστά τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο Α΄ (272 - 337) με την επιγραφή SOLI INVICTO COMITI, στον Ανίκητο Ήλιο τον κόμη.

Δείτε επίσης Επεξεργασία

Παραπομπές Επεξεργασία