Η Οικογένεια Μουζαλώνων ήταν αριστοκρατική βυζαντινή οικογένεια που άκμασε κυρίως στην Αυτοκρατορία της Νίκαιας. Πρώτο μέλος της οικογένειας που έχει καταγραφεί είναι η Θεοδώρα Μουζαλώνισσα, σύζυγος του βυζαντινού διοικητή της Κριμαίας τον 12ο αιώνα. Μέσω γάμου είχαν συγγενέψει με την Οικογένεια Αγιοθεοδωρίτη.

Σημαντικότερα μέλη της ήταν οι :

Πηγές Επεξεργασία