Οικογένεια Μπενιζέλου

Η οικογένεια Μπενιζέλου είναι ιστορική οικογένεια της Αθήνας.

Ιστορική αναδρομήΕπεξεργασία

Το όνομα Μπενηζέλος εμφανίζεται στην Αθήνα με τον Άγγελο Μπενηζέλο, πατέρα της Οσίας Φιλοθέης. Γενάρχης των Αθηναίων Μπενηζέλων ήταν κάποιος Έλληνας Μπενής Ζέλης, του οποίου το όνομα προέρχεται από το Βενετικό Βενέδικτος (Μπενής) και είναι βαπτιστικό όνομα των χρόνων της Τουρκοκρατίας. Το οικογενειακό όνομα Ζέλης συνηθίζονταν στην Αρκαδία. Από τη σύμπτυξη των δύο ονομάτων έγινε το νέο οικογενειακό όνομα Μπενηζέλης, από το ποίο απέρρευσαν και άλλα, το Μπενηζέλος, Μπενιζέλος, Μεντζέλος, Μεντζελόπουλος, και Βενιζέλος.

Μια ακόμη εκδοχή του επιθέτου, Benicello, παραδίδεται σε έγγραφο, που αναφέρεται σε εμπορική προστριβή του Άγγελου και Δημητρίου Μπενιζέλου με Άγγλους εμπόρους τη δεκαετία του 1640.


ΠηγέςΕπεξεργασία

  • Νέος Ελληνομνήμων, 1925, τεύχος Δ΄, σσ. 320-325
  • Memorial of John Hobson, English merchant, to the Resident of the King of Great Britain with the Republic of Venice in Calendar of State Papers Relating to English Affairs in the Archives of Venice, vol.25: 1640-1642 (1924), pp. 141-158, no 196.