Οικογένεια Παλαιολόγων του Οριούντι

Η Οικογένεια των Παλαιολόγων του Οριούντι ιδρύθηκε το 1518 με γενάρχη τον Φλαμίνιο Παλαιολόγο (1518-1571) παράνομο γιο του Ιωάννη-Γεωργίου Παλαιολόγου Μαρκήσιου του Μομφερράτου. Επικεφαλής της οικογένειας είναι ο Ανδρέας Παλαιολόγος Οριούντι (1952-). Είναι η μόνη επιβεβαιωμένη συνέχεια της Οικογένειας των Παλαιολόγων του Μομφερράτου (1306-1536) αλλά και της Δυναστείας των Παλαιολόγων της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας η οποία θεωρείται ότι σταμάτησε και αυτή πλαγίως μετά το θάνατο του Ιωάννη-Γεωργίου Παλαιολόγου καθώς η οικογένεια του Μομφερράτου μέσω του ιδρυτή της Θεοδώρου Α' του Μομφερράτου ο οποίος ήταν γιος του Αυτοκράτορα Ανδρόνικου Β' (ο οποίος ήταν γιος του Μιχαήλ Η' ο οποίος είχε ξαναπάρει την Κωνσταντινούπολη από τους Σταυροφόρους και επανασυστάθηκε η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία) και της Ειρήνης (Γιολάντας) του Μομφερράτου και ευθύς μετά τον θάνατο του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου τιτουλάριου Αυτοκράτορα των Ρωμαίων ο οποίος πέθανε άτεκνος το 1543.

Ο Φλαμίνιο επειδή ήταν παράνομος γιος του Ιωάννη-Γεωργίου δεν μπορούσε να είχε βλέψεις στη Μαρκιωνία του Μομφερράτου. Του είχε παραχωρηθεί όμως το 1532 το Σαν Τζιόρτζιο Μονπαράτο και το Καλούσο από τον πατέρα του. Υπό την εξουσία του Γουλιέλμου Γκοντζάγκα Δούκα της Μαντουας και Μαρκήσιου του Μομφερράτου ο Φλαμίνιο διορίστηκε διοικητής του Μομφερράτου. Το 1567 με αφορμή μια Λαϊκή Εξέγερση εναντίον του Γκοντζάγκα συνομότησε εναντίον του. Όμως η συνωμοσία αποκαλύφθηκε και ο Φλαμίνιο φυλακίστηκε στο Φρούριο Γκόιτο στο οποίο δηλητηριάστηκε στις 24 Μαϊου 1571. Όμως η οικογένεια δεν σταμάτησε εκεί καθώς είχε παντρευτεί την Λουσίντα ντελλα Τόρε με την οποία απέκτησε 7 παιδιά.

Η Οικογένεια συνεχίστηκε από τον πρωτότοκο γιο του Φλαμίνιο τον Θεόδωρο Παλαιολόγο Οριούντι (που συμμετείχε στην συνωμοσία εναντίον του Γκοντζάγκα) ο οποίος είχε κάνει ένα γιο τον Φλαμίνιο Παλαιολόγο Β΄ και μετά από αυτόν η οικογένεια συνεχίστηκε εξ αρρενογονίας. Το Οριούντι είχε προστεθεί από λάθος και μόνο μετά από πολλούς δικαστικούς αγώνες της οικογένειας προστέθηκε το 1930 ως επώνυμο της οικογένειας το Παλαιολόγος Οριούντι. Σημερινός επικεφαλής της οικογένειας είναι ο Ανδρέας Παλαιολόγος Οριούντι (1952-) ο οποίος είναι απόστρατος αξιωματικός του Ιταλικού Ναυτικού και έχει γράψει πολλά βιβλία εξ αυτών το (Μιχαήλ Η' Παλαιολόγος: ο ανορθωτής της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας) και έχει κάνει δύο γιους τον Μάρκο Παλαιολόγο Οριούντι (1981-) και τον Κάρολο Παλαιολόγο Οριούντι (1984-) οι οποίοι είναι οι συνεχιστές της οικογένειας.