Η ομιλία είναι η φωνητική ανθρώπινη επικοινωνία. Η ομιλία γίνεται με τη χρήση του οργάνου της γλώσσας. Κάθε γλώσσα χρησιμοποιεί φωνητικούς συνδυασμούς των ήχων των διαφόρων φωνηέντων και συμφώνων της (γι'αυτό ακόμη και μια λέξη που γράφεται ακριβώς το ίδιο σε δύο ή παραπάνω γλώσσες έχει διαφορετική προφορά στην κάθε γλώσσα). Κατά την ομιλία ο ομιλητής μπορεί να κάνει διάφορες γλωσσικές πράξεις, όπως να ενημερώσει, να δηλώσει, να ζητήσει, να ρωτήσει, να πείσει ή να κατευθύνει. Άλλες γλωσσικές πράξεις είναι η έκφραση, η επιτονισμός, ο βαθμός ακουστότητας, ο ρυθμός και οι άλλες μη αναπαραστατικές ή παραγλωσσικές πτυχές ομιλίας. Αυτές οι πράξεις συμβάλλουν στην μετάδοση του μηνύματος του ομιλητή. Στην ομιλία τους πολλοί ομιλητές αποκαλύπτουν πολλά στοιχεία της κοινωνικής τους κατάστασης και της προσωπικότητας τους. Αυτά είναι: η ηλικία τους, το φύλο τους και ο τόπος καταγωγής τους (μέσω της προφοράς), η φυσική τους κατάσταση (εγρήγορση και υπνηλία, σθένος ή αδυναμία, υγιής κατάσταση ή ύπαρξη ασθένειας), η ψυχική τους κατάσταση (συναισθήματα ή διαθέσεις), η φυσικο-ψυχική τους κατάσταση (νηφαλιότητα ή μέθη, κανονική συνείδηση ή αλλοιωμένη συνειδησιακή κατάσταση), το εκπαιδευτικό τους επίπεδο, η εμπειρία τους κ.ά.

Βίντεο που αναπαριστά σε πραγματικό χρόνο την παραγωγή ομιλίας στα αγγλικά