Ομογενή μείγματα ονομάζουμε τα μείγματα στα οποία δεν μπορούμε να διακρίνουμε με γυμνό μάτι ή κοινό μικροσκόπιο τα επιμέρους συστατικά τους. Τα υγρά ομογενή μείγματα ονομάζονται και διαλύματα.

Παραδείγματα Επεξεργασία

 • Κρασί
 • Αέρας που αναπνέουμε
 • Καθαριστικό Πιάτων
 • Μελάνι
 • Αναψυκτικά
 • Αλατόνερο
 • κρασί και νερό
 • νερό και μελάνι
 • Ζαχαρόνερο
 • Τσάι
 • Νερό βρύσης
 • Νερό θαλασσινό
 • ξύδι
 • μπύρα
 • κέρματα(κράμα)
 • βενζίνη
 • οινόπνευμα(υγρή αλκοόλη σε νερό)
 • ιδρώτας
 • δάκρυα

Πηγές Επεξεργασία

 • Λιοδάκης Στυλιανός. Αναλυτική Χημεία, Παπασωτηρίου, 2001, ISBN 9607510860.