Οξείδιο του αζώτου

(Ανακατεύθυνση από Οξείδια του αζώτου)

Γενικά με τον όρο οξείδιο του αζώτου ονομάζεται οποιαδήποτε χημική ένωση στο μόριο της οποίας συνυπάρχουν άτομα δύο μόνο στοιχείων: Αζώτου (Ν), και Οξυγόνου (Ο).
Σημειώνεται ότι η άμεση σύνδεση των στοιχείων αυτών στη δημιουργία οξειδίου γίνεται μόνο με την επίδραση ηλεκτρικής ενέργειας.

Περισσότερο γνωστά οξείδια του Αζώτου είναι οι ακόλουθες χημικές ενώσεις:

Ειδικότερα το μίγμα ΝΟ και ΝΟ2 που απαντάται στην ατμόσφαιρα αναφέρεται ως Οξείδια του αζώτου (NOx).