Γενικά με τον όρο οξείδιο του αζώτου ονομάζεται οποιαδήποτε χημική ένωση στο μόριο της οποίας συνυπάρχουν άτομα δύο μόνο στοιχείων: αζώτου (Ν), και οξυγόνου (Ο).
Σημειώνεται ότι η άμεση σύνδεση των στοιχείων αυτών στη δημιουργία οξειδίου γίνεται μόνο με την επίδραση ηλεκτρικής ενέργειας.

Περισσότερο γνωστά οξείδια του αζώτου είναι οι ακόλουθες χημικές ενώσεις:

Ειδικότερα το μείγμα ΝΟ και ΝΟ2 που απαντάται στην ατμόσφαιρα αναφέρεται ως οξείδια του αζώτου (NOx).