Ως Οξεοβασική ισορροπία ή ισορροπία οξέων - βάσεων (στα αγγλικά: acid-base balance) χαρακτηρίζεται η διατήρηση σταθερού εσωτερικού περιβάλλοντος σε ένα σώμα όσον αφορά στο pH, η οποία επιτυγχάνεται μέσω ρυθμιστικών συστημάτων (ρυθμιστικά διαλύματα, buffers), τα οποία διατηρούν αυτή την ισορροπία σε περιπτώσεις διαταραχής της από εξωτερικούς παράγοντες.

Δείτε επίσης Επεξεργασία