Η οπτική ισχύς (συχνά αναφέρεται και ως διοπτρική ισχύς ή διαθλαστική ισχύς) αναφέρεται στον βαθμό που ένας φακός ή κάτοπτρο έχει την ικανότητα να συγκλίνει ή να αποκλίνει μια δέσμη φωτός. Η οπτική ισχύς είναι αντίστροφος ανάλογη της ενεργούς εστιακής απόστασης ενός οπτικού συστήματος , όπου ο δείκτης διάθλασης του οπτικού μέσου που περιβάλει το οπτικό σύστημα.[1]

Η υψηλή οπτική ισχύς συνδέεται με μικρή ενεργό εστιακή απόσταση. Η μονάδες της οπτικής ισχύος στο διεθνές σύστημα μονάδων (SI) είναι τα αντίστροφα μέτρα τα οποία συχνά ονομάζονται και διοπτίες. Οι συκλίνοντες φακοί έχουν θετική οπτική ισχύ, ενω οι αποκλίνοντες έχουν αρνητική .

Αν φέρουμε δύο ή περισσότερους λεπτούς φακούς σε επαφή τότε η συνολική οπτική ισχύς ισούται με το άθροισμα των οπτικών ισχύων τους [2]:

 

Με παρόμοιο τρόπο η οπτική ισχύς ενός λεπτού φακού δίνεται από το άθροισμα των οπτικών ισχύων των δύο διαθλαστικών επιφανειών του. Για σύνθετα οπτικά συστήματα η οπτική ισχύς μπορεί να υπολογιστεί χρησιμοποιώντας την θεωρία πινάκων. [3]

Εξαιτίας της παραπάνω αθροιστικής ιδιότητας, στην οπτομετρία χρησιμοποιείται η οπτική ισχύς αντί της εστιακής απόστασης. Στην περίπτωση που ένας οφθαλμός έχει παραπάνω ή λιγότερη διαθλαστική ισχύ για να εστιάσει στον αμφιβληστροειδή χιτώνα λέμε ότι έχει διαθλαστικό σφάλμα. Όταν η οπτική ισχύς είναι μεγαλύτερη το είδωλο σχηματίζεται πρίν από τον αμφιβληστροειδή χιτώνα και ο οφθαλμός ονομάζεται μυωπικός. Αντίθετα, όταν η οπτική ισχύς είναι μικρότερη το είδωλο σχηματίζεται μετά από τον αμφιβληστροειδή χιτώνα και ο οφθαλμός ονομάζεται υπερμετρωπικός. ¨Οταν η διαθλαστική ισχύς του οφθαλμού είναι διαφορετική για διαφορετικά μεσημβρινά επίπεδα τότε λέμε ότι πάσχει από Αστιγματισμό. Ανισομετρωπία ονομάζουμε την κατάσταση στην οποία ο ένας οφθαλμός έχει διαφορετική διαθλαστική ισχύ από το άλλο.

Παραπομπές

Επεξεργασία
  1. Greivenkamp, John E. (2004). Field Guide to Geometrical Optics. SPIE Field Guides vol. FG01. SPIE. σελ. 7. ISBN 0-8194-5294-7. 
  2. Eugene Hecht, "Optics", Addison-Wesley, MA, Second edition 1987
  3. Παπάζογλου, Δημήτρης. Σημειώσεις μαθήματος “Οπτική και κύματα”, Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας υλικών, Πανεπιστήμιο Κρήτης