Εστία

σελίδα αποσαφήνισης εγχειρημάτων Wikimedia

Το όνομα Εστία μπορεί να αναφέρεται στα εξής:

Στην αστρονομία

Επεξεργασία

Εκδόσεις

Επεξεργασία

Άλλες χρήσεις

Επεξεργασία
  • στο τζάκι, κεντρικό σημείο θερμάνσεως κλειστών χώρων
  • στην εστία (οικιακή), κεντρικό σημείο μαγειρέματος
  • στη φοιτητική εστία, το δωρεάν κατάλυμα που προσφέρουν αρκετά πανεπιστήμια στους φοιτητές τους
  • στην εστία (οπτική), το σημείο, μπροστά ή πίσω από ένα φακό ή κάτοπτρο, στο οποίο συγκεντρώνονται οι ακτίνες φωτός


 
Αποσαφήνιση
Αυτή είναι μια σελίδα αποσαφήνισης, δηλαδή μια σελίδα που δείχνει άλλες που θα είχαν το ίδιο όνομα με αυτήν.
Εάν ακολουθήσατε μια σύνδεση εδώ, μπορεί να θελήσετε να επιστρέψετε και να διορθώσετε τον σύνδεσμο για να συνδέει προς την κατάλληλη συγκεκριμένη σελίδα.