Η οργανική ουσία των οστών είναι η οστεΐνη σε αναλογία 35% περίπου. Η οστεΐνη συγκρατεί τα ανόργανα άλατα και δίνει στα οστά συνοχή και ευλυγισία. Στους νεαρούς ανθρώπους η οστεΐνη βρίσκεται σε μεγαλύτερη ποσότητα από τα ανόργανα άλατα.

Σχηματική αναπαράσταση της δομής των οστών.

Φυσικές ιδιότητες Επεξεργασία

Με την θέρμανση καίγονται μόνο οι οργανικές ουσίες, εξατμίζεται το νερό και παραμένουν οι ανόργανες ουσίες, τα άλατα.