Με τον φιλοσοφικό και θρησκειολογικό όρο ουσιοκρατία αναφερόμαστε στην οντολογική πρόταση που δίνει προτεραιότητα στην απρόσωπη, άμορφη και άχρονη ουσία, έναντι του επιμέρους όντος (προσωπικού, ατομικού), το οποίο τελικά εκλαμβάνεται ως κατώτερο, υποδεέστερο, παράγωγο και προϊόν της ουσίας.

Στη θεολογία και συγκεκριμένα στην τριαδολογία, η ανατολική παράδοση προτάσσει το πρόσωπουπόσταση), σε διαστολή προς τη λατινική θεολογία του δυτικού μεσαιωνικού χριστιανισμού που δίνει προτεραιότητα στην ουσία-φύση του Θεού.

Δείτε επίσης Επεξεργασία

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία