Ου (τυπογραφικό σύμπλεγμα)

Το Ȣ (Κεφαλαίο: Ȣ, Μικρό: ȣ) είναι ένα γράμμα που χρησιμοποιείται σε όλα τα βασικά αλφάβητα της Ευρώπης (ελληνικό, λατινικό, κυριλλικό).

Πινακίδα ενός κουρείου με το τυπογραφικό σύμπλεγμα Ȣ

ΦθόγγοςΕπεξεργασία

Σε όλα τα αλφάβητα συμβολίζει το /u/.