Οχυρωτική ή και περιορισμένα οχυρωματική χαρακτηρίζεται η τέχνη της οργάνωσης μιας τοποθεσίας κατά την οποία οι αμυνόμενοι σ' αυτή να μπορούν ν' ανθίστανται κατά εχθρού συνήθως πολυαριθμότερου. Συνεπώς πρόκειται για στρατιωτική τέχνη αμυντικού χαρακτήρα που υπάγεται γενικότερα στη στρατιωτική τακτική

Η Οχυρωτική διακρίνεται ανάλογα της έκτασης και του τύπου των έργων σε μόνιμη οχυρωτική, σε οχυρωτική εκστρατείας και σε ημι-μόνιμη οχυρωτική.

  1. Στη "μόνιμη οχυρωτική" εκτελούνται συνήθως μεγάλα έργα, τα λεγόμενα οχυρά, με χρήση σήμερα βιομηχανικών προϊόντων π.χ. σκυροδέματος, χάλυβα, σιδηρόβεργες κ.λπ., ικανά ν' αντέξουν σε πυρά βαρύ πυροβολικού και αεροπορικών προσβολών. Δια της οχυρωτικής οργανώνονται ιδιαίτερα εδαφικά σημεία που επιλέγονται κυρίως προς παρεμπόδιση προέλασης ή και ανακοπή εχθρικών δυνάμεων αλλά και ταυτόχρονα τη προστασία του χώρου για προέλαση ή χρήση αυτού από φίλιες δυνάμεις.
  2. Αντίθετα η "οχυρωτική εκστρατείας" περιλαμβάνει έργα που συνήθως πραγματοποιούνται στο πεδίο της μάχης προς ενίσχυση των κατεχομένων θέσεων των στρατευμάτων, τα λεγόμενα οχυρώματα. Η αξία των τελευταίων είναι ανάλογη του διατιθέμενου χρόνου, των διατιθεμένων μέσων καθώς και του τακτικού σκοπού τον οποίο πρόκειται να εξυπηρετήσουν.
  3. Τέλος η "ημι-μόνιμη οχυρωτική" περιλαμβάνει περιορισμένα οχυρωματικά έργα, μικρότερα των οχυρωμάτων, όπως είναι τάφροι, ημίφρακτα πυροβολεία, παρατηρητήρια, φυλάκια κ.λπ. των οποίων κύρια χαρακτηριστικά είναι η προσωρινή άμυνα και ο περιορισμένος χώρος ανάπτυξης αυτών.
  • Η εκτέλεση τέτοιων έργων και στους τρεις τύπους οχυρωτικής ονομάζεται οχύρωση το δε έργο οχυρό, δευτερεύοντα έργα που περιλαμβάνουν κάποια αμυντήρια (αμυντικά) κωλύματα πέριξ των οχυρών λέγονται οχυρωτικά και συνηθέστερα οχυρωματικά έργα. Όταν αυτά αναπτύσσονται σε πολύ μεγάλο μήκος είτε αυτούσια είτε με ενδιάμεσα βοηθητικά αμυντικά έργα ονομάζεται οχυρωματική γραμμή. Η μεγαλύτερη τέτοια οχυρωματική γραμμή που έγινε στο κόσμο είναι το Σινικό τείχος. Σπουδαίες επίσης γραμμές ήταν η Γραμμή Μαζινό, στη Γαλλία, καθώς και η Γραμμή Μεταξά στην Ελλάδα.