Ο Τύπος του Πάπα Ορμίσδα

(Ανακατεύθυνση από Ο τύπος του Πάπα Ορμίσδα)


Ο Τύπος του Πάπα Ορμίσδα είναι κείμενο, το οποίο κλήθηκαν να υπογράψουν όλοι οι επίσκοποι της Ανατολικής Χριστιανικής Εκκλησίας ως αποτέλεσμα της επανένωσης με την Αποστολική Έδρα της Ρώμης, μετά από το σχίσμα που προκάλεσε το Ενωτικόν του αυτοκράτορα Ζήνωνα, το οποίο αναγνώριζε δόγματα και απόψεις των μονοφυσιτών ως Ορθόδοξα. Ο τύπος υπογράφηκε 28 Μαρτίου 519 μ.Χ. στον καθεδρικό της Κωνσταντινούπολης, παρουσία όλων των Ελλήνων επισκόπων. Ο Ορμίσδας αργότερα αναγνωρίστηκε ως Άγιος.

Ακολουθεί όλο το κείμενο, που υπέγραψαν οι Έλληνες επίσκοποι:

Πρώτη προϋπόθεση για τη σωτηρία είναι η διατήρηση της Ορθόδοξης πίστης και σε καμία περίπτωση [δεν είναι σωτηρία] η απομάκρυνση από τα δόγματα των Πατέρων. Γιατί είναι αδύνατο οι λέξεις του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που είπε, «Εσύ είσαι ο Πέτρος και επάνω σε αυτή την Πέτρα θα οικοδομήσω την Εκκλησίαν μου» [Ματ. 16:18], να μην είναι αληθινά. Και η αλήθειά τους αποδείχθηκε από την πορεία της ιστορίας, αφού στην Αποστολική Έδρα [της Ρώμης] η Ορθοδοξία διατηρήθηκε πάντοτε αναλλοίωτη. Από αυτή την ελπίδα και πίστη εμείς δεν επιθυμούμε να χωριστούμε και, ακολουθώντας την πίστη των Πατέρων, αναθεματίζουμε όλες τις αιρέσεις και συγκεκριμένα τον αιρετικό Νεστόριο, πρώην Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, ο οποίος αναθεματίστηκε από τη Σύνοδο της Εφέσου, από τον Όσιο Κελεστινό Πάπα [Επίσκοπο Ρώμης] και από τον Κύριλλο επίσκοπο Αλεξανδρείας. Και εμείς, λοιπόν, αναθεματίζουμε τους Ευτύχη και Διόσκορο από την Αλεξάνδρεια, οι οποίοι αναθεματίστηκαν από την αγία Σύνοδο της Χαλκηδόνας, την οποία ακολουθούμε και σεβόμαστε.

Αυτή η Σύνοδος, μαζί με την αγία Σύνοδο της Νίκαιας, δίδαξε την Αποστολική πίστη. Και εμείς καταδικάζουμε τον δολοφόνο Τιμόθεο Αίλουρο και τον Πέτρο [Μόνγκος] από την Αλεξάνδρεια, τον μαθητή του και ακόλουθό του σε όλα. Επίσης αναθεματίζουμε τον βοηθό και πιστό τους Ακάκιο από την Κωνσταντινούπολη, επίσκοπο αναθεματισμένο από τη Ρώμη, και όλους όσους παραμένουν σε επαφή και συντροφιά με αυτόν. Επειδή ο Ακάκιος ήρθε σε κοινωνία και ένωση με αυτούς, αξίζει να καταδικαστεί ομοίως με αυτούς. Καθώς επίσης καταδικάζουμε τον Πέτρο από την Αντιόχεια μαζί με όλους τους μαθητές του και μαζί με τους μαθητές όλων αυτών που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Μένοντας πιστοί λοιπόν, όπως είπαμε παραπάνω, και ακολουθώντας σε όλα την Αποστολική Έδρα και κηρύττοντας όλες τις αποφάσεις της, επικυρώνουμε και εγκρίνουμε όλες τις επιστολές του Πάπα Αγ. Λέοντα, που έγραψε όσον αφορά τη Χριστιανική πίστη. Και ελπίζω να κριθώ άξιος να είμαι μαζί σου σε ένωση, με ό,τι η Αποστολική Έδρα της Ρώμης κηρύττει και διδάσκει, στην οποία [Έδρα της Ρώμης] βρίσκεται ολόκληρη, αληθινή και τέλεια η ασφάλεια της Χριστιανικής πίστης. Υπόσχομαι ότι από τώρα και στο εξής όσοι είναι χωρισμένοι από την Καθολική Εκκλησία, δηλαδή όσοι διαφωνούν με τη διδασκαλία της Αποστολικής Έδρας, δεν θα μνημονεύονται κατά τη διάρκεια των Θείων Μυστηρίων. Όμως αν παραβιάσω την παραμικρή από τις μαρτυρίες μου, [που υπογράφω σε αυτόν τον Τύπο,] τότε ο ίδιος δηλώνω ότι είμαι συνεργός όσων καταδίκασα. Υπογράφω τη μαρτυρία μου με το ίδιο μου το χέρι και το παραδίδω σε εσένα, Ορμίσδα, Παναγιώτατο Πάπα της Αποστολικής Έδρας της Ρώμης.

Η σημασία του τύπου

Επεξεργασία

Στον τύπο, που υπογράφτηκε το 519 μ.Χ., προβαλλόταν,για πρώτη φορά επίσημα, η αποδοχή από τις Εκκλησίες της Ανατολής του παπικού πρωτείου. Το Ενωτικόν ακυρώθηκε, τα ονόματα των Μονοφυσιτών πατριαρχών διαγράφηκαν από τα Δίπτυχα της Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως, στα οποία αποκαταστάθηκαν τα ονόματα των ορθοδόξων πατριαρχών και διακηρύχθηκε η εμμονή στο κύρος των δογματικών αποφάσεων της Δ' Οικουμενικής συνόδου. Με την άρση του Ακακιανού σχίσματος αποκαταστάθηκε και η ενότητα των Εκκλησιών Ανατολής και Δύσεως, αλλά η απόσχιση των Μονοφυσιτών έγινε οριστική. Ο Τύπος χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της Α' Βατικανικής Συνόδου ως απόδειξη για την εξάσκηση του Παπικού Πρωτείου και του Παπικού Αλάθητου.