Ο Πάπας Ζεφυρίνος (Papa Zefirino, ... - 20 Δεκεμβρίου 217) ήταν Πάπας από το 199 έως το θάνατό του το 217. Γεννήθηκε στη Ρώμη. Ο προκάτοχός του ήταν ο Πάπας Βίκτωρ Α΄. Μετά τον θάνατό του στις 20 Δεκεμβρίου του 217, τον διαδέχθηκε ο κύριος σύμβουλός του, ο Πάπας Κάλλιστος Α΄.

Πάπας Άγιος
Ζεφυρίνος
Από199
Έως20 Δεκεμβρίου 217
ΠροκάτοχοςΠάπας Βίκτωρ Α΄
ΔιάδοχοςΠάπας Κάλλιστος Α΄
Προσωπικά στοιχεία
ΓέννησηΡώμη, Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
Θάνατος20 Δεκεμβρίου 217
Ρώμη, Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία

Η μνήμη του εορτάζεται στις 26 Αυγούστου. Ο Ιππόλυτος τον χαρακτηρίζει αγράμματον και άπειρον των εκκλησιαστικών όρων, αλλά και «φιλάργυρον». Σύμφωνα με τον ίδιο αιρεσιολόγο, ο πάπας αυτός αναγνώριζε ως μόνο κι έναν θεό τον Ιησού κι εκτός αυτού άλλος παθητός και γεννητός δεν υπήρχε. Επίσης, ισχυριζόταν πως δεν πέθανε ο Πατήρ αλλά ο Υιός. Τέτοιες θέσεις μαρτυρούν επίδραση από τον μοναρχιανισμό. Τέλος, υπάρχει και η μαρτυρία για την εκ μέρους του υπεράσπιση της Ορθοδοξίας, καθώς το παράρτημα του έργου του Τερτυλλιανού De prescriptione haeretocorum, προέκυψε από μετάφραση ελληνικού πρωτοτύπου που πιθανώς γράφτηκε από τον Ζεφυρίνο.

  • Παναγιώτης Χρήστου, Πατρολογία, τομ. Β΄, εκδ. Κυρομάνος, Θεσσαλονίκη, 2005, σελ. 682-683