Πάρκο

ανοιχτός χώρος διατηρημένος στην φυσική του μορφή

Ένα πάρκο είναι περιοχή ανοιχτού χώρου που προβλέπεται για ψυχαγωγική χρήση. Μπορεί να είναι σε μια φυσική ή ημι-φυσική κατάσταση. Μπορεί να αποτελείται από βράχους, χώμα, το νερό, τη χλωρίδα και την πανίδα και χώρους πρασίνου, αλλά μπορεί επίσης να περιλαμβάνει και κτίρια και άλλα αντικείμενα, όπως παιδικές χαρές. Πολλά φυσικά πάρκα προστατεύονται από το νόμο. Μια ειδική περίπτωση είναι το Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου.

Πάρκο

Ιστορία Επεξεργασία

Τα πρώτα πάρκα προορίζονταν για διεξαγωγή κυνηγιού από τους βασιλείς και τους αριστοκράτες κατά τους μεσαιωνικούς χρόνους. Περιβάλλονταν από τοίχους ή πυκνούς φράχτες. Αυτά τα πάρκα εξελίχθηκαν σε χώρους που βρίσκονταν πλησίον αρχοντικών οικιών κατά τον 18ο αιώνα και έπειτα. Προωθούσαν το κυνήγι και σημαντικές άλλες ασχολίες των ιδιοκτητών. Η αθλητική δραστηριότητα αναπτύχθηκε στα νεότερα αστικά πάρκα. Περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους μετατράπηκαν σε εθνικά πάρκα για να προστατευτούν από την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη.

 
Πάρκο με πάπιες